ماه مرداد رایگان + بچه ها رایگان

فرصت را از دست ندهید

تخفیف تا پایان 31 مرداد ماه   عجله کنید!

ماه مرداد رایگان + بچه ها رایگان

فرصت را از دست ندهید

تخفیف تا پایان 31 مرداد ماه   عجله کنید!

پکیج های عضویت

شما میتوانید با توجه به نیاز های خود یکی از پلان ها را انتخاب کنید قیمت ها همراه 20 درصد تخفیف ویژه می باشد

پکیج فوق حرفه‌ای

299 تومان

ماهانه (صورت حساب ماهانه)
تعهد 12 ماهه

این پکیج به شما امکان میدهد که در هفته 4
جلسه به کلاس ها دسترسی داشته باشید

4 x دسترسی در هفته

+ دسترسی نامحدود ایروبیک

برنامه آموزشی فردی
مکمل غذایی + برنامه غذایی
اسکن ماهانه بدن
گارانتی پشتیبانی

محبوب

پکیج حرفه ای

199 تومان

ماهانه (صورت حساب ماهانه)
تعهد 12 ماهه

این پکیج به شما امکان میدهد که در هفته 3جلسه به کلاس ها دسترسی داشته باشید

3 x دسترسی در هفته

+ دسترسی نامحدود ایروبیک Classes

برنامه آموزش فردی
مکمل غذایی پروتینی
اسکن ماهانه بدن
گارانتی پشتیبانی

پلن طلایی

99 تومان

ماهانه (صورت حساب ماهانه)
تعهد 12 ماهه

این پکیج به شما امکان میدهد که در هفته 2 جلسه به کلاس ها دسترسی داشته باشید

2 x دسترسی در هفته

+ دسترسی نامحدود ایروبیک

برنامه آموزش فردی
مکمل پروتئینی وی
اسکن ماهانه بدن
گارانتی پشتیبانی

تجربه یک باشگاه ورزشی عالی با دستگاه های مدرن و اساتید مجرب

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط

سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی

سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.