افراد از بدو ورود به آتور میبایست در کلاس­های آموزشی شرکت کنند تا مهارت و تکنیک­های لازم را آموزش ببینند و با اصول مقدماتی تمرینات آمادگی­ جسمانی آشنا شوند. طول این دوره حداقل یک ماه میباشد و بسته به سطح افراد متغیر است. کلاس­های آموزشی به صورت تئوری- عملی برگزار میگردد تا ورزشکاران با مفاهیم آمادگی ­جسمانی (physical fitness) و اهمیت آن، فاکتورهای آمادگی­ جسمانی و کاربرد آنها در زندگی روزانه، و تجهیزات مورد استفاده (battle rope, kettle bell, bosu ball, medicine ball, TRX,…) آشنا شوند. هدف از کلاس­های آموزشی ارتقای دانش و آگاهی افراد پیرامون آمادگی ­جسمانی و اهمیت و ضرورت آن میباشد. بعد از دوره آموزشی فرد آمادگی لازم برای تمرینات امادگی­جسمانی را بدست آورده و میتواند در کلاس­های سطح متوسط (intermediate class) شرکت کند.